Sunday, January 7, 2007

En annan vy


Uppdaterad: nu är bilden rättvänd. Dessutom är det inte Manhattan, utan Buffer, som byrån heter. Tyvärr ingen NYC-referens, men ganska nördigt ändå :-)